-A A +A

11. 1. 2011
Milí dárci, velmi si vážíme Vašeho finančního daru na podporu našich sociálních aktivit, který jste nám věnovali v roce 2010. Bohužel, neznáme Vaši adresu pro zaslání darovací smlouvy. Prosím...
23. 12. 2010
Milí přátelé a příznivci, děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám i Vašim blízkým krásné Vánoce a do nového roku pevné zdraví, spokojenost, osobní pohodu a mnoho úspěchů! Pracovníci Střediska SOS
17. 12. 2010
Pracovníci a dobrovolníci Střediska SOS pořádají pro spoluobčany bez vlastního rodinného zázemí dne 24. 12. od 14,30 hod. v restauraci Fontána ve Smetanových sadech štědrovečerní pohoštění. Všichni...
17. 12. 2010
Obě provozovny Střediska SOS mají běžnou otevírací dobu do 23.12. Na Štědrý den pouze v Rooseveltově ulici přijímáme od 10 do 12 hodin dary, určené pro štědrovečerní pohoštění. Dále máme otevřeno od...
14. 12. 2010
Darujte i Vy vánoční radost lidem bez vlastního rodinného zázemí! Do Střediska SOS můžete přinášet vánoční pečivo, cukroví, ovoce, čaje, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, a to nejlépe do 17.12...
10. 12. 2010
Sbírka byla úspěšná. Spoluobčané věnovali 274 kusů polévkových lžic, které jsme předali Nízkoprahovému dennímu centru Charity Olomouc, které v akutních případech poskytuje lidem bez přístřeší stravu...
22. 11. 2010
Do konce listopadu mohou spoluobčané přinášet do provozoven Střediska SOS polévkové lžíce nerezové i hliníkové. Lžíce předáme Nízkoprahovému dennímu centru Charity Olomouc, které v akutních případech...
5. 10. 2010
Přijímáme po celý měsíc říjen zimní obuv pro své klienty. Věříme, že i tentokrát bude mít vyhlášená sbírka mezi spoluobčany silný ohlas. Dobrodinci, kteří se rozhodnou darovat novou i zánovní obuv...
1. 10. 2010
Hledáme fundraisera, alespoň SŠ. Požadujeme, aby byl dobrý stylista s bezchybným písemným projevem, ochotný vzdělávat se, schopen samostatné práce i práce v týmu, svědomitý, pečlivý a obětavý, s...
31. 8. 2010
Sbírka „Každý ručník pomůže“, kterou jsme vyhlásili, se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Během jednoho týdne dárci do naší provozovny na Praskově ulici přinesli nejen 793 ručníků a osušek, ale...