-A A +A

Bilancujeme za rok 2019


Bezplatně jsme vydali 7512 ks oděvů, bot a potřeb pro domácnost. Ve spolupráci s Charitou Olomouc jsme 309 osobám (převážně lidé bez přístřeší) opakovaně poskytovali materiální pomoc zdarma. 112 dětem ze sociálně slabých rodin jsme opakovaně bezplatně předávali oděvy a obuv při 335 kontaktech s rodiči. Obsazovali jsme 10 pracovních míst osobami dlouhodobě nezaměstnanými, které velmi těžko hledají uplatnění na trhu práce (převážně osoby závislé, handicapované, matky samoživitelky, osoby s množstvím exekucí, klienti azylových domů,…). V rámci projektu „Vánoce pro osamělé“ jsme obdarovali celkem 106 osamělých seniorů a na Štědrý den jsme k svátečnímu pohoštění s nadílkou pozvali 43 osob bez vlastního rodinného zázemí. Shromažďovali jsme materiální dary na 41 sběrných místech a pravidelně je převáželi do provozoven střediska. Děkujeme, že jste nám pomohli pomáhat.