-A A +A

Další pomoc pro uprchlíky ze Střediska SOS


Druhou zásilku materiální pomoci pro uprchlíky jsme dne 23. září předali pracovníkům Charity Olomouc, která věci distribuuje přímo k migrantům viz http://www.olomouc.charita.cz/aktuality/report-z-vyjezdu-do-rakouska-mad...
Humanitární zásilka ze Střediska SOS obsahovala hlavně šatstvo pro muže, ženy i děti (přes 900 ks) a několik kusů hygienických potřeb. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří do Střediska SOS přinášejí šatstvo a tak se také zapojují do pomoci lidem postiženým válečným konfliktem.