-A A +A

Darované ručníky našly své adresáty


Sbírka „Každý ručník pomůže“, kterou jsme vyhlásili, se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Během jednoho týdne dárci do naší provozovny na Praskově ulici přinesli nejen 793 ručníků a osušek, ale i 49 utěrek a 78 kusů kapesníků. Toto vše našlo uplatnění mezi klienty Nízkoprahového denního centra olomoucké Charity. Nyní v létě se denně do centra Samaritán uchýlí sedmdesát až osmdesát lidí. Deset až patnáct z nich využije hygienického zázemí azylu.

Srdečně děkujeme všem dárcům za jejich nezištnost. Těší nás, že spoluobčané reagují rychle a cítí se svými bližními.