-A A +A

Děkujeme. Společně jsme rozdali mnoho radosti.


Poté, co jsme krátce před Štědrým dnem s našimi dobrovolníky navštívili a obdarovali přes stovku seniorů vánočním balíčkem obsahujícím dárky od našich spoluobčanů a firemních dárců, uspořádali jsme letos už po pětadvacáté ve Středisku SOS štědrovečerní setkání s osamělými lidmi bez vlastního rodinného zázemí. Tentokrát v novém hotelu IBIS, jehož vedení umožnilo realizovat tuto akci ve svých prostorách bezplatně. Děkujeme touto cestou pracovníkům hotelu Ibis za příkladnou a vzácnou ochotu. Letos projevovali naši klienti zájem o štědrovečerní posezení už od září. Většina z nich se tohoto setkání zúčastňuje každoročně a mnohý má snahu přivést s sebou i další zájemce.
Večeře byla tradičně štědrovečerní, tj. rybí polévka a smažená ryba s bramborovým salátem. Stoly zdobilo domácí cukroví, které k tomuto účelu přinášeli v adventním čase do obou našich provozoven dárci z řad spoluobčanů, kteří se rozhodli viditelně vyjádřit svůj souhlas a solidaritu a tímto způsobem se našeho vánočního setkání vlastně zúčastnili s námi.
O duchovní rozměr večera se zasloužil hlavně bratr kapucín Radek, který promluvil o vzniku a smyslu Vánoc. Hudebníci - obětaví dobrovolníci - pomáhali připravený program zpestřit. Společně jsme si všichni zazpívali vánoční koledy, což umocnilo sváteční atmosféru. Na závěr si spokojení návštěvníci odnášeli nadílku v podobě vánočního balíčku, který obsahoval např. potraviny, šálu, čepici, rukavice a další dárky.
Za pracovníky Střediska SOS děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k dobrému průběhu letošního setkání, z něhož mnohý účastník odcházel s novým světýlkem radosti a naděje v srdci.