-A A +A

Děkujeme, že jste nám pomohli pomáhat...


Díky vašim darům jsme mohli v roce 2021 pokračovat v realizaci našich sociálních projektů.
- Bezplatně jsme vydali 5111 ks materiální pomoci.
- Navýšili jsme počet sběrných míst, materiální dary jsme sváželi ze 42 kontejnerů.
- Část pomoci byla vydána 44 dětem ze sociálně slabých rodin při 115 kontaktech s rodinami.
- Při výdeji materiální pomoci pro dospělé jsme s nimi byli v kontaktu 549 x.
- V rámci projektu „Vánoce pro osamělé“ jsme připravili a předali 118 vánočních balíčků pro osamělé a nemocné seniory.
- Deset pracovních míst jsme během roku obsadili 16 zaměstnanci, z nichž 6 bylo invalidních. Zaměstnávali jsme osoby dlouhodobě nezaměstnané, které těžko hledají uplatnění na trhu práce (osoby závislé, lidé s exekucemi, matky samoživitelky a osoby handicapované nebo se změněnou pracovní schopností).