-A A +A

Děkujeme, že jste nám v roce 2022 pomohli pomáhat


Díky vašim materiálním darům jsme mohli v roce 2022 bezplatně vydat 11 543 ks materiální pomoci, z toho 4 604 ks bylo pro ukrajinské uprchlíky a 1019 ks pro děti ohrožené chudobou. S uživateli našich služeb jsme byli v kontaktu celkem 815x. Šatili jsme 84 dětí ze sociálně slabých rodin. Materiální dary jsme sváželi ze 42 kontejnerů na textil a třídili dle potřeby.
V rámci projektu „Vánoce pro osamělé“ jsme připravili a předali rekordních 146 vánočních balíčků pro osamělé a nemocné seniory. Štědrovečerní setkání s menu v restauraci a hudebním vystoupením jsme připravili pro 35 osamělých osob bez vlastního rodinného zázemí.
Děkujeme vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci našich služeb. Vaší pomoci a solidarity s potřebnými si velmi vážíme.