-A A +A

Díky vaší podpoře jsme mohli pomáhat... DĚKUJEME


Děkujeme vám všem, kteří jste se v roce 2023 jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci našich služeb. Vaší pomoci a solidarity s potřebnými si velmi vážíme.
Celkem jsme bezplatně vydali 8 135 ks materiální pomoci, z toho 1722 ks ošacení a obuvi bylo převezeno na Ukrajinu a 838 ks bylo pro děti ohrožené chudobou. Opakovaně jsme během roku oblékali 69 dětí ze sociálně slabých rodin při 115 kontaktech s rodinami.
Ještě jednou děkujeme všem dobrodincům a věříme, že dobro, které konáte, se k vám jinou cestou vrátí…