-A A +A

Nová sběrná místa Střediska SOS


Středisko SOS rozmístilo na území města Olomouce deset nových kontejnerů na textil pro humanitární účely. Jsou označeny logem se srdcem. Sběrná místa střediska nyní najdete na těchto adresách:
Černá cesta 31
Hraniční 3
Jánského 2
Kmochova 21
Marie Pospíšilové 2
Náves Svobody 46
Nešporova 13
Neumannova 9
Peškova 4
Praskova 16
Radova 1
Rooseveltova 9
Rožňavská 2
Skupova 1
Skupova 23
Šmeralova 3
Trnkova (u telefonní budky)
Varšavské náměstí 3
Zeyerova (u školy)
Zeyerova 26 (dvůr)