-A A +A

Od 1. března vydáváme bezplatnou materiální pomoc ve Wurmově 11


Od 1. března 2015 bude ukončen výdej bezplatného ošacení ve Středisku SOS v Praskově 16 a činnost bezplatného šatníku v rámci Nízkoprahového denního centra v Charitě Olomouc.

Od tohoto data bude nově probíhat výdej bezplatného ošacení v nově vzniklém šatníku ve Wurmově 11 (vedle Arcibiskupského paláce), který provozuje Charita Olomouc ve spolupráci se Střediskem SOS.

Dary šatstva na podporu tohoto projektu stále přijímáme ve Středisku SOS v Praskově 16 a v Rooseveltově 9.

Systém bude obdobný jako dříve – sociální pracovník vypíše klientovi poukázku na bezplatné ošacení (max. 10 položek, každý druh ošacení po jednom kuse). Klient má na poukázku nárok jednou za dva měsíce (evidenci si vedou a kontrolují pracovníci bezplatného šatníku).

Otvírací doba šatníku je následující:
Pondělí 9 - 11:30 hod., středa 9 - 11:30 hod, pátek 9 - 11:30 hod.

Mimo tuto otvírací dobu je šatník uzavřen.

Klienti jsou povinni vybrat veškeré ošacení jednorázově. Pouze ve výjimečných případech je možnost dodatečného výběru a to pouze u obuvi, pokud není vhodná velikost k dispozici při prvním výběru. Dodatečný výběr musí být proveden nejpozději do jednoho měsíce ode dne vystavení poukázky.

V bezplatném šatníku na Wurmově 11 bude z kapacitních důvodů vydáváno pouze ošacení pro dospělé. Ošacení pro děti do 18 let bude i nadále vydáváno ve Středisku SOS v Praskově 16.