-A A +A

Olomoučané, pomozme zatopeným!


Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů vyhlašuje sbírku holínek, pracovních rukavic, hygienických a dezinfekčních prostředků, trvanlivých potravin a přikrývek.

Věci prosím přinášejte do provozoven střediska na Rooseveltovu ulici 9 (při žel. zastávce Smetanovy Sady) a na Praskovu 16 (při tram. zastávce U Bystřičky) ve všední dny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Další informace u sociálního pracovníka Mgr. Jana Kučery na tel. 585 220 050.