-A A +A

PF 2013


Milí přátelé Střediska SOS, přejeme Vám požehnané vánoční svátky naplněné pokojem a do nového roku pevné zdraví a mnoho důvodů k radosti. Ze srdce děkujeme všem, kdo jste mysleli na spoluobčany v nouzi a jakýmkoliv způsobem jste nám pomohli pomáhat. Vděční pracovníci střediska.