-A A +A

PF 2016


Vážení a milí přátelé, příznivci a spolupracovníci Střediska SOS,
děkujeme za Vaši přízeň, podporu a důvěru v uplynulém roce. A do nového roku 2016 Vám přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a dostatek energie k pomáhání těm, kdo naší pomoci nejvíce potřebují.