-A A +A

PF 2020


Vážení přátelé a příznivci střediska, společně jsme prožili další rok a také díky vaší pomoci jsme vykonali mnoho dobrého. Za vše vám ze srdce děkujeme a přejeme vám klidné a pokojné vánoční svátky, pevné zdraví a dobrý rok 2020. S vděčností pracovníci Střediska SOS.