-A A +A

Poděkování Technickým službám města Olomouce


Olomoucká veřejnost byla na plakátech k výstavě "Kam s tím? aneb Z historie i současnosti technických a dalších komunálních služeb" informována o tom, že Středisku SOS bude předán výtěžek z dražby fotografií.
Srdečně děkujeme vedení Technických služeb města Olomouce, že se rozhodlo podpořit naši neziskovou organizaci. Finanční dar ve výši 20 400 Kč jsme použili na provozní náklady.