-A A +A

Poděkování za dary pro zatopené


Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky pro zatopené. Potraviny vč. buchet byly předány obci Bystřice pod Lopeníkem, kde dobrovolníci pomáhají odklízet následky bleskové povodně. Úklidové, hygienické a dezinfekřní prostředky pomáhají v Litoměřicích. Za převezení a předání darů jsme vděčni pracovníkům Arcidiecézní charity v Olomouci.