-A A +A

Pomoc pro Haiti ze Střediska SOS


Středisko SOS v červenci předalo pracovníkům Arcidiecézní charity Olomouc věci do sbírky "Kontejner pro Haiti". Zásilka obsahovala šicí stroj, 32 párů berlí, látky v délce cca 33 metrů, nitě, krajky a dvě banánové krabice papírů A3 a A4. Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří k nám pravidelně věci přinášejí.