-A A +A

Prestižní ocenění Via Bona


pro malou a střední firmu převzal pro letošní rok olomoucký podnikatel p. Josef Kvapil, a.s., kterého nominovalo Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů za dlouholetou podporu dobročinných projektů. Vítězové byli vyhlášeni na slavnostní recepci v rezidenci amerického velvyslance dne 22. září 2009. Mezi vzácnými hosty, kteří přišli předat cenu, byl například senátor Karel Schwarzenberg, hraběnka Mathilda Nostitzová či generální ředitel Telefónica O2 Salvador Anglada. Ocenění je udělováno firmám a jednotlivcům, kteří finanční, materiální či jinou formou pomáhají svému okolí. Kandidáty na cenu navrhují přímo příjemci podpory, tedy neziskové organizace. O udělení ceny rozhoduje ve dvou kolech osmičlenná hodnotící komise složená ze zástupců komerčních firem, médií a neziskového sektoru.