-A A +A

Prosíme o zimní obuv pro naše klienty


Přijímáme po celý měsíc říjen zimní obuv pro své klienty. Věříme, že i tentokrát bude mít vyhlášená sbírka mezi spoluobčany silný ohlas.

Dobrodinci, kteří se rozhodnou darovat novou i zánovní obuv svým sociálně slabším bližním, mohou tak učinit do 30. října. Darovanou obuv přijímáme v naší provozovně na Praskově ulici v pracovních dnech od 9 do 12:30 hodin a od 13 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Kontaktní osoba: Jakub Kratochvíl, 608 413 506 nebo 585 220 050