-A A +A

Smutná zpráva


S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a příznivcům, že svoji životní pouť ukončila dlouholetá obětavá dobrovolnice a členka Střediska SOS naše drahá paní Marie Stadníková. Zesnula tiše ve čtvrtek 7. září ve věku nedožitých 93 let. Prosím vzpomeňte na ni ve svých modlitbách.

... Byla skromná ve svém životě.
Trpělivá ve svých bolestech.
Velká ve své lásce a dobrotě.