-A A +A

Smutná zpráva


S hlubokým zármutkem oznamujeme všem přátelům a příznivcům, že svoji životní pouť ukončila dlouholetá obětavá dobrovolnice a členka Střediska SOS naše drahá paní Marie Vyhnálková. Její srdce dotlouklo ve středu 7. března ve věku 93 let. Prosím vzpomeňte na ni ve svých modlitbách.