-A A +A

Středisko SOS pomohlo lidem na Frýdlantsku


Ve středu 18. srpna odeslalo Středisko SOS humanitární sbírku "Nezatopení, pomozme zatopeným!". Koordinátoři pomoci ve Frýdlantě vyjádřili potěšení nad krabicemi vitaminů z olomouckých lékáren, protože celý třicetičlenný tým je už fyzicky krajně vyčerpaný. Uvítali i přibalené repelenty, které pomohou proti komárům. Vedle darovaných těstovin Adriana, trvanlivých potravin a mléka Olma sbírka například obsahovala čisticí prostředky, dezinfekční přípravky, pracovní oděvy a obuv, gumové rukavice, balenou vodu, pracovní pomůcky, přikrývky. Všem dárcům za projevenou solidaritu s lidmi postiženými povodněmi srdečně děkujeme.