-A A +A

Změna názvu a sídla našeho střediska


Všechny návštěvníky naších stránek prosíme, aby vzali na vědomí následující informace:

1) Změna názvu:
Původní: Středisko SOS pro vzájemnou pomoc
občanů
Nový: Středisko SOS pro vzájemnou pomoc
občanů, z.s.

2) Změna sídla:
Původní: Olomouc, Rooseveltova 9,
PSČ 779 00
Nové: Olomouc, Praskova 16
PSČ 779 00

3) Telefony, e-mail a IČO zůstává stejné.

Děkujeme a všem přejeme příjemné chvíle strávené s námi.