-A A +A

Projekt "Pracovní uplatnění pro dlouhodobě nezaměstnané a handicapované"


Tento projekt úzce navazuje na projekt „Výdej bezplatné materiální pomoci“.

Zapojujeme se do programu aktivní politiky zaměstnanosti úřadů práce.
Prostřednictvím ÚP čerpáme prostředky z Evropského sociálního fondu a prostředky ze státního rozpočtu České republiky.

esfcr.jpg, 7,2kB

V naší organizaci nacházejí pracovní uplatnění lidé dlouhodobě nezaměstnaní a handicapovaní a jejich mzda je ve větší či menší míře dotována úřadem práce v rámci realizace plánu veřejně prospěšných prací. Výrazným způsobem přispíváme k obnově pracovních návyků těchto osob a zvyšujeme jejich šanci na další uplatnění.

foto_nahradni2.jpg, 113kB

Jedincům, kterým jsme v rámci projektu nabídli pracovní uplatnění, se věnuje náš koordinátor projektu. Poskytuje stálé individuální vedení přednostně osobám mentálně postiženým, motivuje je k práci, učí je novým dovednostem, jejich život obohacuje o nové prožitky a napomáhá jejich kontaktu s běžným sociálním prostředím.

sos_0005.jpg, 95kB
sos_0006.jpg, 65kB