-A A +A

Trvalý projekt "Výdej bezplatné materiální pomoci"


Středisko SOS realizuje projekt nepřetržitě od ledna roku 1990. Tato naše ambulantní služba je jediná svého druhu v olomouckém regionu a poskytujeme ji bez úhrady.

foto_nahradni.jpg, 228kB

Působíme jako prostředník mezi dárci a obdarovanými

Shromažďujeme materiální dary od jednotlivců a firem, pečlivě je třídíme podle druhů a možnosti dalšího využití. Podstatnou část z nich pak bez úhrady předáváme lidem v nepříznivé sociální situaci dle jejich individuálních potřeb.

Komu je naše pomoc určena

 • lidem v hmotné nouzi
 • osobám bez přístřeší
 • obyvatelům azylových domů
 • navrátilcům z výkonu trestu
 • lidem ohroženým závislostí
 • nezaměstnaným
 • zdravotně znevýhodněným
 • příslušníkům etnických menšin
 • občanům odkázaným na nízké důchody
 • nemajetným jednotlivcům a rodinám
 • lidem postiženým přírodními či jinými katastrofami
 • osobám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením

Spolupracující subjekty

O poskytnutí bezplatné materiální pomoci k nám přicházejí požádat - s písemným doporučením sociálních pracovníků - uživatelé služeb těchto organizací:

 • zařízení Charity Olomouc
 • sociální odbor Statutárního města Olomouc
 • Úřad práce ČR 
 • WALHALLA, Oddělení Sdružení Podané ruce
 • Poradna pro ženy a dívky Olomouc
 • Azylový dům Olomouc
 • Český červený kříž
 • farní úřady
 • Fond ohrožených dětí
 • vazební věznice
 • zdravotnická zařízení
 • záchytka
 • ...a další
sos_0003.jpg, 105kB

Pro uživatele služeb Nízkoprahového denního centra Charity Olomouc (jež poskytuje lidem žijícím na ulici hygienické zázemí a teplé jídlo) opakovaně mezi našimi spoluobčany organizujeme jednotlivé sbírky předmětů každodenní potřeby, jako např. sbírky talířů, hrnků a lžic, spacích pytlů a přikrývek, pánských zimních bot, teplých oděvních doplňků (šál, čepic, rukavic), ručníků atd.

Výdejem bezplatné materiální pomoci všestranně prospíváme společnosti:

 • ulehčujeme každodenní život občanům v hmotné nouzi
 • v zimě snižujeme riziko podchlazení a riziko vzniku omrzlin a dalších zdravotních problémů u bezdomovců
 • pomáháme začleňovat občany ohrožené sociálním vyloučením do většinové společnosti a zvyšujeme tak jejich šanci na trhu práce
 • plníme cíle komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci
 • motivujeme širokou veřejnost k solidaritě s potřebnými a snažíme se omezovat plýtvání věcmi, které ještě mohou druhým sloužit
 • snižujeme riziko krádeží ve městě
 • bráníme šíření drobných parazitů a infekcí

VÝZVA:

Olomoucké organizace, s nimiž nejsme dosud v kontaktu, a které by k nám chtěly poslat svého sociálně potřebného klienta, mohou k tomu použít „Poukázku na výdej bezplatné materiální pomoci“ (níže v příloze). O odeslání poukázky nás prosím informujte na adrese olomouc.sos@seznam.cz.

 
PřílohaVelikost
pravidla pro výdej bezplatné materiální pomoci.pdf30.71 KB