-A A +A

17. 12. 2010
Obě provozovny Střediska SOS mají běžnou otevírací dobu do 23.12. Na Štědrý den pouze v Rooseveltově ulici přijímáme od 10 do 12 hodin dary, určené pro štědrovečerní pohoštění. Dále máme otevřeno od...
14. 12. 2010
Darujte i Vy vánoční radost lidem bez vlastního rodinného zázemí! Do Střediska SOS můžete přinášet vánoční pečivo, cukroví, ovoce, čaje, hygienické potřeby, trvanlivé potraviny, a to nejlépe do 17.12...
10. 12. 2010
Sbírka byla úspěšná. Spoluobčané věnovali 274 kusů polévkových lžic, které jsme předali Nízkoprahovému dennímu centru Charity Olomouc, které v akutních případech poskytuje lidem bez přístřeší stravu...
22. 11. 2010
Do konce listopadu mohou spoluobčané přinášet do provozoven Střediska SOS polévkové lžíce nerezové i hliníkové. Lžíce předáme Nízkoprahovému dennímu centru Charity Olomouc, které v akutních případech...
5. 10. 2010
Přijímáme po celý měsíc říjen zimní obuv pro své klienty. Věříme, že i tentokrát bude mít vyhlášená sbírka mezi spoluobčany silný ohlas. Dobrodinci, kteří se rozhodnou darovat novou i zánovní obuv...
1. 10. 2010
Hledáme fundraisera, alespoň SŠ. Požadujeme, aby byl dobrý stylista s bezchybným písemným projevem, ochotný vzdělávat se, schopen samostatné práce i práce v týmu, svědomitý, pečlivý a obětavý, s...
31. 8. 2010
Sbírka „Každý ručník pomůže“, kterou jsme vyhlásili, se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Během jednoho týdne dárci do naší provozovny na Praskově ulici přinesli nejen 793 ručníků a osušek, ale...
24. 8. 2010
Vyzýváme ke spolupráci veřejnost, které není lhostejný osud sociálně ohrožených a sociálně vyloučených lidí. Sbírku ručníků organizujeme do úterý 31. srpna. Darované osušky využijí klienti...
19. 8. 2010
Ve středu 18. srpna odeslalo Středisko SOS humanitární sbírku "Nezatopení, pomozme zatopeným!". Koordinátoři pomoci ve Frýdlantě vyjádřili potěšení nad krabicemi vitaminů z olomouckých lékáren,...
12. 8. 2010
Na jaře byla zaplavena Morava, srpnové řeky byly zkázou pro mnohá města v Čechách. Jedním z úkolů olomouckého Střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů je právě podpora lidí zasažených živly....