-A A +A

16. 9. 2009
S nástupem chladných dnů se znovu vynořuje otázka, jak pomoci lidem bez přístřeší. Proto Středisko SOS vyhlašuje v měsíci říjnu sbírku spacích pytlů a pánské obuvi pro spoluobčany bez domova. Věci...
16. 9. 2009
Ve dnech 20. až 23. srpna proběhla výstava Flora Olomouc. Středisko SOS pro vzájemnou pomoc občanů prezentovalo na jednom ze stánků svou činnost. Za symbolický finanční příspěvek měli občané možnost...
16. 9. 2009
Dva kamiony a jedno nákladní auto, všechny vozy plně naložené humanitární pomocí, vyjely ve čtvrtek 2. července 2009 z Olomouce pro postižené povodní. Materiální dary směřovaly do dvou obcí na...